dilluns, 9 d’abril de 2012

Mercats 5 - Cooperació 0

O el que és el mateix: Militarisme 5 - Pau 0.
Fa un dies el govern del PP vapresentar l Parlament espanyoil els Pressupostos Generals de l'Estat, que fan palesa una vergonya ja anunciada: retallades dràstiques en nombrosos capítols de riquesa humana per al país (72% en cooperació internacional al desenvolupament AECID, 30% en Ciència, disminució brusca de transferències a CC.AA., ...) mentre altres capítols, com el Ministeri de Defensa, es retallen en un 8,8% o el Ministeri de l'Interior en un 3,4%, mentre s'anuncia una vergonyant amnistia fiscal i un increment de l'IRPF per als ciutadans que paguem els nostres impostos via salari.

El més important, no obstant, no és allò que es retalla sinó allò que no es fa: no es repensa un impost de succesions ni una taxa a les transaccions especulatives, no es gravenm les propietats de l'Església catòlica amb l'IBI que paga tothom, no s'anulen les obres de l'AVE al Nord que s'han dmostrat faraòniques  poc rendibles, no s'implanta un salari màxim professional, etc.

Aquestes són les prioritats del Govern. Ens han marcat un cabàs de gols i estem tan esporuguits per la crisi que ens costa reacionar. Per si la dada pot ajudar a fer-ho, aquí en va una: ¿Sabíeu que la quantitat de milions d'euros (27.000) que Espanya vol retallar dels pressupostos coincideix exactament amb el deute acumulat pel Ministeri de Defensa per a "armament que no necessitem i escenaris bèl·lics que no contemplem"? (eclaracions de Constantino Méndez, ex-Secretari de Defensa, a EL PAIS el dia 13 d'agost de 2011).

Seguim restant quiets? ¿No us sembla que hauríem de declarar-nos tots antisistema?