Sobre mi

Xavier Masllorens i EscubósFormació
·        Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1968-73)
·        Diplomes d’Administració i Direcció d’Empreses:
-         Organització i Direcció de Centres docents (Deusto, 1974)
-         PDD, Programa de Desenvolupament Directiu (IESE, curs 2003-04)
-         Direcció d’Empreses (ESADE, anys 1995 a 1999)
-    Curs de Màrqueting estratègic (ESADE, curs 2002-03)
-         Direcció d’equips (Fundació EMI, anys 1996-98)
-         Perfeccionament directiu (Tea-Cegos, 2001)
-         Professor de català per la Universitat de Barcelona (1990)

Experiència professional

Actual
President de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) des del juliol de 2016, entitat pública impulsada per la societat catalana i creada per l'acció del Parlament de Catalunya, dedicada a la recerca, la formació-divulgació, la creació d'opinió i el foment de l'acció a favor de la pau en l'àmbit català i internacional.

2011-2016
President de FundiPau, fundació creada el 1983 amb la finalitat d'instaurar progressivament una cultura de pau. És fruit de la col·laboracuió de molts ciuitadans i ciutadanes i està vinculada al International Peace Bureau. FundiPau treballa per afavorir el creixement d'una consciència cívica, lúcida i ben informada que pressioni democràticament a favor de la pau.

2011-2015 
Director general d’ Educació Sense Fronteres (ESF), ONG de cooperació al desenvolupament que, amb la Fundació Intervida, ha conformat la Fundació EDUCO, que treballa a 16 països d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina i en programes d’educació per al desenvolupament a Espanya. Al 2012 ESF tenia un pressupost de 7,5 M€, 65 projectes actius, 9 seus i delegacions a Espanya, 7 oficines a Amèrica Llatina i un staff de 50 persones contractades i 60 persones voluntàries. 

2007-2011

Director general de Dincat (Discapacitat intel·lectual Catalunya), organització que agrupa més de 300 entitats que defensen els drets i donen serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) de Catalunya i a les seves famílies.
El grup Dincat té una Federació de representació política i defensa de drets, una Associació empresarial i una Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes amb DI.

2005-2007

Director de Comunicació i de Gabinet del Síndic de Greuges de Catalunya.
Direcció de comunicació corporativa, que inclou el disseny de l’estratègia general de comunicació, direcció, supervisió, realització i avaluació dels plans operatius (difusió corporativa, internet, mitjans de comunicació, comunicació interna), assessorament i criteris generals dels missatges externs de la institució i de la publicitat institucional. Direcció de l’àrea de Comunicació. Coordinació del gabinet del Síndic.

1997-2005 

Director de Comunicació i Màrqueting d’Intermón Oxfam. Direcció i supervisió de la línia comunicativa de la institució, així com de la captació de fons privats (i fons públics per a programes de sensibilització i campanyes), relacions amb empreses i fundacions, mitjans de comunicació, i relacions amb socis i donants. Supervisió de l’editorial Intermón Oxfam i de la línia de material institucional (merchandising). 

1992-1997

Director del Departament d’Educació i Promoció d’Intermón. Direcció i supervisió de les campanyes de sensibilització social i incidència política, gabinet de premsa, captació de fons privats i relació amb la base social (socis i donants). Participació activa en la incorporació d’Intermón a Oxfam Internacional.

1989-1992

Director de Promoció d’Intermón. Direcció i coordinació de la captació de fons i relació amb la base social. Supervisió de les àrees de recursos humans, organització institucional i d’administració.

1987-1989

Director de Batxillerat i COU nocturns al Col·legi Casp de Barcelona (Jesuïtes).

1985-1987

Coordinador d’un projecte d’educació-producció a la Comuna Juvenil “Pequeña nueva Bolivia” de Cochabamba (Bolívia) com a cooperant. Director de les àrees de treball professionalitzades (ebenisteria industrial, metalmecànica, fleca, granja avícola, vacuna i porcina). Direcció de la construcció d’una nova granja-escola a la població de Sipe-sipe (Vall de Cochabamba).

1981-1985

Director de Batxillerat i COU nocturns al Col·legi Casp de Barcelona. Integra la direcció i coordinació de professorat i la direcció d’estudis.

1979-1981

Cooperant-voluntari en un projecte d’educació secundària a Cochabamba (Bolívia). Direcció pedagògica del Col·legi Juan XXIII, en règim d’internat, que atorgava a l’alumnat un doble títol de batxiller i d’especialització tècnica o agropecuària.

1975-1979

Secretari del Col·legi Casp de Barcelona (Jesuïtes), i psicòleg escolar del gabinet psicopedagògic d’aquell centre educatiu. Membre del Consell de Direcció, i responsable del personal d’administració i serveis (PAS) del centre.

1973-1974

Psicòleg del Departament de Recursos Humans de l’empresa consultora “Ingeniería y Promoción Empresarial SA” (IPROESA) a Barcelona. Estudis de millora de clima laboral, organització interna, processos de selecció i formació de personal per a diverses empreses.

1972-1979

Professor d’educació secundària (llengua i literatura catalana, ètica).

Altres activitats  

·        President de la Fundació per la Pau (2011-2016), i membre del Patronat de 1983 a 1989 i de 1999 fins al juny del 2016.

·        Membre del Patronat de la Fundació Jesuïtes Educació de 2000 a 2009. Fundació que incloïa els centres educatius Sant Ignasi, Casp, Joan XXIII-Bellvitge, Sant Pere Claver (Poble Sec), Raimat (Lleida), Sant Estanislau de Kostka i Escola Tècnica Professional del Clot.

·        Secretari general de la Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo  (CONGDE) entre 1995 i 1998. Anteriorment Tresorer de la mateixa, entre 1992 i 1995.

·        Direcció i coordinació de diversos grups juvenils de lleure.

Publicacions
        - Los Objetivos del Milenio.No hay excusas.  Ed. Intermón Oxfam, Barcelona, 2007.
- El cinquè poder. La solidaritat activa. Ed. Intermón Oxfam, Barcelona, 2004.
- Dotze germans i Déu, obra col·lectiva, Deriva Editorial, Barcelona, 1993.
- Creure en la nit obscura, obra col·lectiva, Quaderns Cristianisme i Justícia, Barcelona, 1997.
       - Guía del factor humano en la organización, obra col·lectiva, Ediciones Club Master’7, Barcelona, 1977.